1.3. soorten onderzoeksvragen

10 XP

Wanneer je op je school informatie wil verzamelen over een specifieke vraag, focus of prioriteit, ga je onderzoek doen. Om te starten zal je een onderzoeksvraag formuleren. Een onderzoeksvraag helpt je om gericht en gefocust te werk te gaan, en zal als het ware je houvast zijn tijdens het proces.

Onderzoeksvragen stel je wanneer een een antwoord wenst op een specifieke vraag of uitdaging, bijvoorbeeld:

  • je wil inzicht in de prestaties rond een bepaald domein.

  • je wil een probleem oplossen.

  • je wil prestaties verbeteren.

  • je wil weten hoe je de sterke prestaties kan borgen in de toekomst.

  • je wil meer inzicht in oplossingen.

  • ...

We onderscheiden vier soorten onderzoeksvragen: identificatievragen, diagnosevragen, actievragen en evaluatievragen. Afhankelijk van waar je staat in het proces kan ver vier verschillende soorten onderzoeksvragen onderscheiden.
We zijn snel geneigd om actievragen ("Hoe kunnen we... verbeteren?") te stellen. We willen weten hoe we iets kunnen verbeteren of aanpakken. Onderwijsmensen zijn echte doeners. Om goede actievragen te kunnen formuleren hebben we een goed beeld nodig van onze uitdaging, de gewenste situatie en belangrijke oorzaken van onze uitdaging:. 
Identificatievragen  helpen je om je focus scherp te krijgen: Waarover maak je je specifiek zorgen? Is dat in alle klassen zo? Op welke domeinen?
Diagnosevragen helpen op op zoek te gaan naar onderliggende oorzaken, die soms op een heel ander domein kunnen liggen dan je uitdaging.
Evaluatievragen zijn er op gericht om je acties of het bereiken van je doelen te evalueren. Vragen naar de effecten of impact van je acties zijn ook evaluatievragen.  

Oefening
Hieronder vind je een quiz om te oefenen in het onderscheiden van verschillende soorten onderzoeksvragen. 

Weergaven
2 Totaal # weergaven
2 Leden weergaven
0 Publieke weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.

1. "Hebben alle leraren de afgesproken zorgmaatrgelen voor de brede basiszorg toegepast? "
2. "Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elke leerling zich persoonlijk aangesproken voelt om zich te engageren voor de leerlingenraad?"
3. "Bij welke groep leerlingen is de onwettige afwezigheid het hoogst?"
4. "Waarom zijn onze leerlingen onvoldoende in staat om context-gebaseerde wiskunde opdrachten op te lossen?"
5. "Zorgt onze nieuwe taalmethode ervoor dat leerlingen minder spelfouten maken?"
6. "Waarom maken onze sterk presterende leerlingen taalfouten in creatieve schrijfopdrachten?"
7. "Wat kunnen we doen om het leesplezier te verhogen bij 10 jarigen?"
8. "Hoe evolueren de resultaten voor begrijpend lezen van onze leerlingen?"