Casus so - PDCA-cyclus bij het wegwerken van werkpunten na een doorlichting door een vakgroep

Als vakgroep cyclisch en systematisch werken aan werkpunten met behulp van de PDCA-cyclus

Tijdens een doorlichting worden bij een vakgroep werkpunten i.v.m. de leerplanrealisatie vastgesteld. De vakgroep (mesoniveau) gaat hiermee aan de slag en werkt een verbeterplan uit. Bij het uitwerken houdt de vakgroep meteen rekening met de verschillende stappen van de PDCA-cyclus. Vervolgens doorloopt de vakgroep alle fasen van de cyclus. Parallel aan en inhakend op het proces van de vakgroep engageert de directie zich om op beleidsniveau (macroniveau) de nodige maatregelen te treffen die de realisatie van het leerplan ten goede komen. Ook hiervoor wordt de PDCA-cyclus gebruikt om de effectiviteit van de genomen maatregelen na te gaan. 

De drie afbeeldingen hieronder duiden het proces zowel op meso- als macroniveau.

N.v.d.r.: in het voorbeeld is sprake van een verouderde studierichting. Het voorbeeld blijft van toepassing in het gemoderniseerde so. 

Weergaven
12 Totaal # weergaven
12 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.