Doelen 

Je verkent de structuur, de inhoud en hetjargon van het leerplan en ziet de parallellen met de structuur van de andere finaliteiten. 

Je kent de plaats van het leerplannen Sportwetenschappen in de nieuwe organisatiestructuur. 

Je krijgt zin om het leerplan Sportwetenschappen grondigdoor te nemen.

Je gaat met goesting aan de slag om deze studierichting vorm te geven.

Je leest het leerplan opnieuw vanuit de visie op het vak. 

Je bekijkt in het nieuwe leerplan welke nieuwe leerplandoelen hij moet realiseren. 

Je bespreekt in de vakgroep welke kansen en struikelblokken men ervaart voor de toepassing van dit nieuwe leerplan. 

Je bespreekt in de vakgroep welke implicaties dit nieuwe leerplan heeft op de bestaande lesmaterialen. 

Je formuleert verduidelijkings-vragen voor de pedagogisch begeleider ter voorbereiding van sessie 3. 

Inhouden

Visie op het vak: wegwijzers, vormingscomponenten, krachtlijnen. 

Opbouw van het leerplan: inhoudelijke klemtonen, didactische aandachtspunten. 

Samenhang met andere leerplannen binnen dezelfde graad en met andere studierichtingen binnen of over de finaliteiten 2de graad.  

We bouwen verder op het algemeen vak LO van de eerste graad en de basisopties.

Weergaven
38 Totaal # weergaven
38 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.