Doelen 

Je krijgt zicht op de plaats van het domein Economie en Organisatie binnen de matrix.  

Je krijgt zicht op het kader waarbinnen het leerplan is tot stand gekomen.  

Je maakt kennis met de vernieuwingen binnen het leerplan.  

Je maakt kennis met de eigenheid, de opbouw en de samenhang.  

Je maakt kennis met de inhoudelijke klemtonen en didactische aandachtspunten.  

Je gaat in overleg met de directie om te kijken hoe het leerplan kan gerealiseerd worden omdat het om een leerplan van 17 graadsuren gaat en we de ervaring hebben dat dit vaak met een team wordt gegeven. 

Je leest het leerplan opnieuw vanuit visie op het vak, opbouw van het leerplan (input sessie 1 en 2). 

Je bekijkt in het nieuwe leerplan welke nieuwe leerplandoelen je dient te realiseren. 

Je bespreekt welke nascholingsbehoeften de vakgroep heeft om deze nieuwe leerplandoelen te kunnen realiseren. 

Je bespreekt in de vakgroep welke kansen en struikelblokken die je ervaart voor de realisatie van dit nieuwe leerplan. 

Je bespreekt in de vakgroep welke implicaties dit nieuwe leerplan heeft op de bestaande infrastructuur. 

Je formuleert verduidelijkings-vragen voor de pedagogisch begeleider ter voorbereiding van sessie 3. 

 

Inhouden 

Situering in de matrix.  

 

Visie op het vakWegwijzers, vormingscomponenten.
 

Opbouw van het leerplanBeroepskwalificaties, krachtlijnen, inhoudelijke klemtonen, didactische aandachtspunten, doelstellingen, realisatie leerplan, samenhang andere leerplannen  
Leidend kanaal externe communicatie

De websites zijn onze belangrijkste kanalen voor externe communicatie. Voor het brede publiek is er www.katholiekonderwijs.vlaanderen en voor de onderwijsprofessional onderhouden we 'de PRO.'. De nieuwsbrieven halen hun inhoud van deze websites en moeten onze doelgroepen naar de websites leiden.

De sites vertrekken  vanuit deze principes:
• gelijkgericht en samenhangend
• gebruikersgericht
nadruk op dienstverlening en kennisdeling

Site-architectuur

De PRO.-site is verdeeld in thema's, bv. Wiskunde, Taalgericht vakonderwijs, OKAN, Verenigingswerk. Die thema's worden in het navigatiemenu gegroepeerd in kolommen en kanalen. Voorbeelden van kanalen zijn 'Didactiek en leerplannen', 'Personeelsbeleid', 'Welzijn op het werk'.

Elk thema is dan weer opgebouwd uit een aantal tegels rond een specifieke dienstverlening. Voor het thema Taalgericht vakonderwijs krijg je dan bv. de tegels Aan de slag in je klas (voor leraars) en Aan de slag in je school (voor directeurs).

Dus, van 'hoog naar laag':
* site
* kanaal
* kolom
* thema
* tegel
* node

We tonen je al hoe je vanuit het menu tot op een thema geraakt. 

Klik een beetje rond op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen om het navigatiemenu te verkennen.

Jouw website titel

Geweldige verhalen hebben een persoonlijkheid. Overweeg om een geweldig verhaal te vertellen dat persoonlijkheid geeft. Het schrijven van een verhaal met persoonlijkheid voor potentiële klanten helpt bij het maken van een relatie. Dit komt tot uiting in kleine eigenaardigheden zoals woordkeuzes of zinsdelen. Schrijf vanuit je standpunt, niet vanuit de ervaring van iemand anders.

Geweldige verhalen zijn voor iedereen, zelfs als ze maar voor één persoon zijn geschreven. Als je probeert te schrijven met een breed, algemeen publiek in gedachten, zal je verhaal nep klinken en emotie missen. Niemand zal geïnteresseerd zijn. Schrijf voor één persoon. Als het echt is voor de ene, is het echt voor de rest.

Weergaven
285 Totaal # weergaven
285 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.