Doelen 

Je krijgt zicht op het kader waarbinnen het leerplan tot stand is gekomen.  
Je maakt kennis met de vernieuwingen binnen het leerplan. 
Je maakt kennis met de eigenheid van het leerplan, de opbouw en de samenhang. 
Je maakt kennis met de inhoudelijke klemtonen en didactische aandachtspunten. 
Je leest het leerplan opnieuw vanuit visie op het vak, opbouw van het leerplan (input sessie 1 en sessie 2). 
Je bekijkt in het nieuwe leerplan welke nieuwe leerplandoelen je dient te realiseren. 
Je bekijkt welke kansen en struikelblokken je ervaart voor de realisatie van dit nieuwe leerplan. 
Je bekijkt welke implicaties dit nieuwe leerplan heeft op de bestaande infrastructuur (bv. ICT). 
Je denkt na over je professionaliseringsnoden. 
Je formuleert verduidelijkingsvragen voor de pedagogisch begeleider ter voorbereiding van sessie 3. 
Je uit eventuele drempels tijdens dit vernieuwingsproces. 

 

Inhouden 

Situering van het leerplan Economie: 
Domein Economie en organisatie 
Kader waarbinnen het leerplan tot stand gekomen is: Eindtermen, specifieke eindtermen en cesuurdoelen 

Visie op het vak: 
Wegwijzers Katholieke dialoogschool 
Vormingscomponenten 
Krachtlijnen 

Opbouw van het leerplan: 
Inhoudelijke klemtonen 
Nieuwe accenten 
Leerplandoelen 
Didactische aandachtspunten 
Samenhang met andere leerplannen 

Weergaven
335 Totaal # weergaven
335 Leden weergaven
0 Publieke weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.