SESSIEVERLOOP MODULE 2

In module 1 hebben we vanuit het perspectief van de gebruiker en de ontwerper onze leeromgeving Odoo verkend via een toelichting door de Odoo-expert. 

In deze module gaan we vanuit demonstratie en instructie, ook zelf aan de slag in onze leeromgeving. Deze sessie verloopt in drie delen met telkens een stuk duiding en daaraan gekoppeld een oefenmoment in breakout rooms. Dit oefenmoment wordt begeleid door een collega-ervaringsdeskundige en de Odoo-expert.

Volgende onderdelen komen aan bod:

Een cursus maken

Hoe maken we technisch een cursus aan in Odoo, ondersteund door onze expertise in het effectief begeleiden van onderwijsprofessionals

Een evenement maken

Hoe maken we voor een contactsessie (life of online) een evenement aan met een inschrijvingslink en indien online sessie met Jitsi-link

Een mail versturen

Hoe verstuur ik via onze leeromgeving Odoo een mail naar de deelnemers van een contactsessie van mijn leerpad...

EEN CURSUS MAKEN 

Een krachtig professionaliseringsinitiatief opzetten vanuit het basisscenario

STAP 1: BASISSCENARIO EFFECTIEF PROFESSIONALISEREN VAN KATHOLIEKE DIALOOGSCHOLEN

Om een blended professionaliseringsinitiatief vorm te kunnen geven via een cursus/leerpad in onze leeromgeving Odoo, gaan we eerst vanuit het basisscenario een ontwerp opstellen dat afgestemd is bij de betrokkenen. We onderscheiden vier deelprocessen in de agogisch-didactische laag van het basisscenario:  in dialoog afstemmen, in dialoog ontwerpen, in dialoog realiseren en in dialoog evalueren. Hierbij gaan we uit van een blended scenario waarbij we gericht gaan nadenken vanuit doelen en context in welke mate bepaalde doelen synchroon en/of asynchroon, via fysiek contact en/of via online contact kunnen gerealiseerd worden.


Als begeleider zijn we samen met de betrokken de regisseur van dit mengpaneel en expert in het opzetten van krachtige leeromgevingen voor onze doelgroepen.

Meer info over het basisscenario effectief professionaliseren van katholieke dialoogscholen en over onze visie op blended professionaliseren vind je hier.

Meer info over het gebruik van onderwijstechnologie bij het vorm geven van een blended professionaliseringsscenario vind je hier.


STAP 2: WERKEN IN DE BACKEND VAN ODOO

Om een cursus/leerpad te kunnen aanmaken moet je op de backend van het systeem geraken. Dat doe je door:

 • in te loggen op de website www.leeromgeving.katholiekonderwijs.vlaanderen

 • links bovenaan te klikken op de tegel 'website'


 • verder te klikken in het menu op de keuzeknop 'eLearning'


 • Je komt nu op het 'eLearning overzicht' en dus de backhand van Odoo op de plek waar je een cursus/leerpad kan aanmaken

STAP 3: EEN CURSUS/LEERPAD MAKEN

 • Je bent nu in de backend van het systeem.? In het onderdeel 'eLeearning' overzicht vind je een knop maken''. Deze knop gebruik je als je een volledig nieuwe cursus wil maken. De leerpaden/cursussen die we nu gemaakt hebben voor de leerplannen tweede graad so, zijn gemaakt vanuit een vooraf opgesteld sjabloon. Dit sjabloon kan je dan dupliceren, herbenoemen en eigen inhouden aan toevoegen.

 • Om het sjabloon te dupliceren, klik je op de knop 'actie'

 • Eens 'actie' aangeklikt kan je kiezen voor 'dupliceer'

 • Benoemen van je leerpad: naam van het leerplan+code van het leerplan zelf aanvullen


 • Je kiest ook de labels die van toepassing zijn op jouw leerpad nl. graad, finaliteit

 • Bovenaan links zie je de knop 'bewerken'. Als je iets aan het sjabloon wil toevoegen, moet je eerst op deze knop drukken.


 • AFSPRAAK

  • tijdens deze oefenperiode benoemen we elke nieuw aangemaakte cursus eerst met 'TEST'

  • we publiceren deze test-cursus/leerpad niet

  • we zetten geen enkel cursusonderdeel op 'preview'


 • Onderdaan zie je nu twee knoppen nl. 'sectie toevoegen' en 'inhoud toevoegen'. Om een onderdeel aan de cursus/het leerpad toe te voegen klik je op één van beide knoppen. Afhankelijk van wat je wil toevoegen klik je op 'sectie toevoegen' = overkoepelende titel, of op 'inhoud toevoegen' = inhouden, documenten, links, ... die toelichting geven bij de sectie.

 • Als je op 'inhoud toevoegen' klikt dan heb je de keuze tussen 'presentatie', 'webpagina", 'video' en 'quiz'.

 • Als je kiest voor 'presentatie', dan krijg je volgende elementen te zien:

 • Als je kiest voor de knop 'webpagina' dan zie je volgende elementen:

 • Als je kiest voor de knop 'video' dan krijg je volgende elementen te zien:

 • Ten slotte kan je ook kiezen voor de knop 'quiz' en dan krijg je het volgende te zien:


 • Via de knop 'ga naar website' kan je nu ook vanuit de view van de gebruiker aanpassingen doen in je cursus/leerpad.

 • Ook hier vind je onderaan twee knoppen nl. 'inhoud toevoegen' en 'sectie toevoegen'

 • En zie je als je op 'inhoud toevoegen' klikt dezelfde vier mogelijkheden als in de backhand hierboven nl. 'presentatie', 'webpagina', 'video' en 'quiz'.

 • Wil je iets toevoegen op de geselecteerde inhoud dan klik je op 'wijzig

 • Er verschijnt een tekstverwerkingsprogramma op de rechterkant van je scherm.

 • Je kiest een 'tekst-block' die voor jou het beste past bij de tekst die je wil ingeven.

 • Je versleept je gekozen tekst-block naar je cursus/leerpad-sectie. Daarna kan je je tekst ingeven. Je maakt hierbij gebruik van het onderdeel 'style' binnen de tekstverwerking van Odoo.


AANDACHT

Vergeet niet om na een wijziging in de tekst ook telkens op de knop 'opslaan' te drukken.


 • Je kan ook een afbeelding toevoegen in de tekst. Je klikt hiervoor op het icoontje 'foto'. Vanuit je eigen bestanden op je computer kan je nu een afbeelding selecteren.

 • Daarnaast kan je ook een link toevoegen in de tekst. Je klikt hiervoor op het icoontje 'link'. 

 • Als je op het icoontje 'link' klikt zie je volgend scherm:

 • Je kopieert de link en plakt die in het item 'link label'

 • Je duidt hoe je de link visueel wil maken in je cursus/leerpad. Dat kan via het woord 'Link' in paarse letters en onderlijnd.

 • Je kan je link ook visueel maken via een paarse knop in je cursus/leerpad. Je drukt hiervoor op de knop 'primair'. Hierbij heb je de keuze om een kleine, gemiddelde en grote visuele voorstelling van deze knop in je cursus/leerpad te krijgen.

 • Verder klik je bij voorkeur op 'open in nieuw venster'. Dit is voor de gebruiker handiger. De link opent zich dan in de browser via een nieuw venster en niet ter vervanging van het Odoo-venster.

 • Ten slotte sla je de link op via de knop onderaan links 'opslaan'.


OEFENMOMENT in BREAKOUT-ROOMS

onder leiding van een collega-ervaringsdeskundige • Maak een test-cursus/leerpad aan en gebruik daarvoor het sjabloon uit de backend van Odoo (leeromgeving)

 • Benoem je test-cursus/leerpad

 • Voeg een sectie en een inhoud toe

 • Kies daarbij eens voor een presentatie, een website, een video, een quiz

 • Voeg een tekstvak in, voeg een link in, voeg een foto in

 • TIMING: 30 minuten

BREAKOUT 1

Groep 1

 

Desutter Jo

Vandorpe Davy

Vanderbiesen Greet

Mercken Christel

Begyn Marina

 

BREAKOUT 2

Groep 2


Muylaert Pascale

De Pot Sonja

De Becker Guy

Van Roey Anke

Decuyper Marleen

Claeyssens EwanBREAKOUT 3

Groep 3


Van Huffel Ria

Declerck Peter

De Coninck Luc

De Brabandere Ingrid

Pollaris Tony

Vanden Waeyenbergh Mia 

BREAKOUT 4

Groep 4

Goukens Guido

Pil Katrien

Zwartjes Luc

Lowist Johanna

Vermeyen An

Bosteels Sabine

BREAKOUT 5

Groep 5

Van Doren Ann

Detand Katelijn

Goemaere Didier

Huybrechts Ellen

Verheyen Loes

EEN EVENEMENT MAKEN

Een contactsessie online of fysiek organiseren, met inschrijvingslink en Jitsi-link

STAP 1: WERKEN IN DE BACKEND VAN ODOO

Om een cursus/leerpad te kunnen aanmaken moet je op de backend van het systeem geraken. Dat doe je door:

 • in te loggen op de website www.leeromgeving.katholiekonderwijs.vlaanderen

 • links bovenaan te klikken op de tegel 'website'

 • verder te klikken in het menu op de keuzeknop 'evenementen'

 • Je komt nu op de overzichtspagina met verschillende evenementen. Je kan van hieruit een nieuw evenement aanmaken door op de knop 'maken' te klikken.


STAP 2: EEN EVENEMENT MAKEN

 • Je bent nu in de backend van het systeem in het onderdeel 'evenementen'. Je kan door op de knop 'maken' te drukken een nieuw evenement creëren. Je ziet volgende items verschijnen als je op de knop 'maken' drukt:


 • Je benoemt je evenement. Voor een contactsessie gebruiken we de titel van het leerplan, de code van het leerplan en de soort sessie b.v. verwerking basissessie of verdiepende sessie.

 • Daaronder kan je de datum en de tijd aangeven van wanneer tot wanneer de sessie loopt.

 • Verder kan je bij het luik 'sjabloon' aangeven of het om een online of fysieke sessie gaat. Het systeem genereert dan via welk sjabloon je het evenement aanmaakt en of er dus ook een fysieke ruimte of een online Jisti-ruimte moet voorzien worden.

 • µ

 • Vervolgens kan je aan dit evenement een 'label' toekennen. Je kan kiezen uit: de soort sessie, de regio, Vlaanderenbreed...

 • Je kan de verantwoordelijke voor dit evenement aanpassen. Automatisch zal je zelf als verantwoordelijke ingegeven staan in het systeem, omdat jij het evenement aanmaakt. Door op dit item te klikken kan je zelf kiezen wie voor dit evenement verantwoordelijk is.

 • NIET VERGETEN OP TE SLAAN


OEFENMOMENT in BREAKOUT-ROOMS

onder leiding van een collega-ervaringsdeskundige • Maak in een test-cursus/leerpad een nieuw evenement aan

 • Benoem het evenement volgens de afspraken

 • Kies eens voor een online sessie en kies eens voor een fysieke sessie

 • Pas het sjabloon, het label en de verantwoordelijke aan

 • TIMING: 30 minuten

BREAKOUT 1

Groep 1

 

Desutter Jo

Vandorpe Davy

Vanderbiesen Greet

Mercken Christel

Begyn Marina


BREAKOUT 2

Groep 2


Muylaert Pascale

De Pot Sonja

De Becker Guy

Van Roey Anke

Van Huffel Ria

Claeyssens EwanBREAKOUT 3

Groep 3


Decuyper Marleen

Declerck Peter

De Coninck Luc

De Brabandere Ingrid

Pollaris Tony

Vanden Waeyenbergh Mia 

BREAKOUT 4

Groep 4


Goukens Guido

Pil Katrien

Zwartjes Luc

Lowist Johanna

Vermeyen An

Bosteels Sabine

BREAKOUT 5

Groep 5


Van Doren Ann

Detand Katelijn

Goemaere Didier

Huybrechts Ellen

Verheyen Loes

BEGELEIDENDE INSTRUCTIEFILMPJESEEN MAIL VERSTUREN

Deelnemers van mijn cursus/leerpad contacteren via Odoo

BEGELEIDENDE INSTRUCTIEFILMPJESWeergaven
26 Totaal # weergaven
26 Leden weergaven
0 Publieke weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.