Als vervolg op deze online cursus kan je als school intekenen op een bijkomend begeleidingstraject door het team leerondersteuning. Er zijn verschillende mogelijkheden. Alle trajecten bestaan uit 2 sessies.

We verwachten van alle deelnemers aan de trajecten dat ze technisch in staat zijn om een QR-code te maken en een QR-code te scannen. Deze online cursus is daarbij een goede ondersteuning.

Tijdens deze trajecten is het erg belangrijk dat de deelnemers het engagement aangaan om materiaal uit te werken en uit te wisselen. Het zijn actieve sessies.

Traject 1: Je eigen lesmateriaal ondersteunen met QR-codes

Dit traject organiseren we op vraag in je school of scholengemeenschap.

Tijdens een eerste bijeenkomst nemen we lesmateriaal van de deelnemers onder de loep. We bekijken samen een lesbundel en gaan na waar we QR-codes kunnen integreren om het leren te ondersteunen. Na deze sessie krijgen de deelnemers de opdracht om als voorbereiding op de tweede sessie het herwerkte lesmateriaal uit te proberen en nog extra lesmateriaal aan te passen.

Tijdens een tweede bijeenkomst presenteren de deelnemers 1 extra uitgewerkte les aan elkaar. Zo inspireren we elkaar. Na de presentatie bekijken we samen welke noden er nog zijn om verder aan de slag te kunnen met QR-codes in de toekomst.

Meer info vind je HIER.

Traject 2: QR-codes in je praktijklokaal

Dit traject is bedoeld voor praktijkleerkrachten uit het secundair onderwijs.

Tijdens een eerste bijeenkomst spreken we af in het praktijklokaal van één van de deelnemers. We nemen het lokaal onder de loep en gaan na waar we QR-codes kunnen inzetten om het leren en werken in het lokaal te ondersteunen. Na deze sessie krijgen de deelnemers de opdracht om het eigen praktijklokaal onder de loep te nemen en ook daar enkele QR-codes in te zetten die leerlingen kunnen gebruiken tijdens de lessen.

Tijdens een tweede bijeenkomst presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze in hun eigen praktijklokaal hebben toegevoegd aan leerondersteuning met behulp van QR-codes. We gaan tijdens deze sessie ook na welke noden er nog zijn om in de toekomst verder aan de slag te kunnen.

We organiseren dit traject op vraag in je school. Meer info vind je HIER.

We organiseren ook 2 reeksen waarop je individueel kan inschrijven.

Traject 3: QR-codes in je schoolgebouw

Dit traject organiseren we op vraag in je school of scholengemeenschap.

Dit traject is bedoeld voor mensen die op schoolniveau aan de slag willen met QR-codes in het schoolgebouw: leerlingbegeleiders, coördinatoren, technisch-adviseurs, ...

Tijdens een eerste bijeenkomst spreken we af in de school van één van de deelnemers. We wandelen door het schoolgebouw en gaan na waar we QR-codes kunnen inzetten voor de leerlingen. We zoeken naar mogelijkheden om QR-codes te gebruiken om zaken te verduidelijken, voor communicatie, ter ontspanning, voor het welbevinden en zo meer. Na deze sessie krijgen de deelnemers de opdracht om het eigen schoolgebouw onder de loep te nemen en enkele zaken voor de eigen school uit te werken.

Tijdens een tweede bijeenkomst presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze hebben uitgewerkt voor de eigen school. We gaan ook na welke noden er nog zijn om in de toekomst rond dit thema verder aan de slag te kunnen.

Meer info vind je HIER.

Weergaven
3 Totaal # weergaven
3 Leden weergaven
0 Publieke weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.