In functie van je eigen professionaliseringstraject kan je individueel of samen met je vakcollega’s volgende opdrachten uitvoeren ter verwerking van de generieke sessie en ter voorbereiding van de leerplan-specifieke basissessie:

Verwerkingsopdracht

Je hebt individueel of met je collega’s het introductiefilmpje van de generieke sessie bekeken. Dit gaat over het leerplanconcept, de vormingscirkel met de wegwijzers en de vormingscomponenten, de opbouw van een leerplan en de onderdelen die in een leerplan aan bod komen. Reflecteer vanuit de opgedane inzichten zelfstandig of met je vakgroep. Je kan hierbij volgende stappen volgen: 


STAP 1
Vul individueel of met je vakgroep het FORMS-formulier in via deze LINK

Is voor jou alles duidelijk? 

Schrijf je alvast in voor het online contactmoment ter verwerking van de leerplan-specifieke basissessie (zie verder in dit leerpad)

Bekijk zelfstandig en/of met je vakgroep de algemene presentatie van het nieuwe leerplan van de studierichting Haar- en schoonheidsverzorging.

Is voor jou op dit moment (nog) niet alles duidelijk?
Bekijk nog eens op je eigen tempo het introductiefilmpje van de generieke sessie.

En schrijf je in voor het online contactmoment ter verwerking van de basissessie (zie verder in dit leerpad) waarbij je pedagogisch begeleider verder toelichting geeft bij de ingesproken Powerpointpresentatie over de basis van het nieuwe leerplan. 


STAP 3
Bereid je voor op de leerplan-specifieke basissessie door de voorbereidings-opdrachten individueel of met je vakgroep uit te voeren.


Voorbereidingsopdracht 


STAP 1
Bereid je je graag al voor op de algemene duiding van het leerplan haar- en schoonheidsverzorging, dan kan je individueel of samen met je vakgroep volgende opdrachten uitvoeren. Noteer de antwoorden en je vragen hierbij in het FORMS-formulier via deze LINK

Deelopdracht 1:
Neem via deze 
LINK het studierichtingsprofiel haar- en schoonheidsverzorging 2de graad door. Volgende vragen kan je meenemen tijdens je lezing van dit studierichtingsprofiel en vind je ook terug in het FORMS-formulier: 
Welke elementen uit de profielomschrijving herken je en welke zijn nieuw in vergelijking met de huidige opleiding haarzorg en/of bio-esthetiek?
Welke verschillen en gelijkenissen vallen je op tussen de studierichting haar- en schoonheidsverzorging in de A-finaliteit en de studierichting Wellness en lifestyle in de D/A-finaliteit? 

Deelopdracht 2:
Neem via deze 
LINK de matrix van de tweede graad secundair onderwijs door. Volgende vragen kan je meenemen tijdens je lezing van deze matrix en vind je ook terug in het FORMS-formulier:
In welk domein en finaliteit vind je de nieuwe studierichting haar- en schoonheids-verzorging terug?  Welke andere studierichtingen vind je in deze groep terug? Zijn er raakvlakken tussen deze studierichtingen in dit domein? In welke finaliteit vind je de nieuwe studierichting Wellness en lifestyle terug? Wordt deze studierichting ook bij jou op school aangeboden?  Welke andere studierichtingen vind je in deze finaliteit terug?

Deelopdracht 3:
Neem via deze LINk  diagonaal het leerplan haar- en schoonheidsverzorging door en duid je eerste reacties aan. Volgende vragen kan je meenemen tijdens je lezing van het leerplan:

Wat valt je op in de structuur van het nieuwe leerplan?
Welke grote bouwstenen vind je terug? Welke zijn herkenbaar? Welke zijn hierin nieuw volgens jou?
Welke wegwijzers en vormingscomponenten uit het vormingsconcept van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (vormingscirkel) herken je in dit leerplan?
Met welke andere leerplannen zie je samenhang?
Wat valt je op in de opbouw van de leerplandoelen in vergelijking met het leerplan dat je momenteel gebruikt?
Welke leerinhouden uit de beroepskwalificatie zie je in de leerplandoelen verwerkt?


Mocht je bij deze voorbereidingsopdrachten nog vragen of bedenkingen hebben die je graag wenst te delen met je pedagogisch begeleider, kan je die eveneens in het Forms-formulier 
LINK noteren.


STAP 2
Bepaal voor jezelf in welke mate de doorgenomen inhouden al dan niet nog bijkomende toelichting vraagt.

Is voor jou alles duidelijk en wens je graag individueel of met je vakgroep zelfstandig het leerplan te verkennen?

Bekijk dan de ingesproken Powerpointpresentatie waarin een eerste duiding van het leerplan gegeven wordt (zie verder in dit leerpad) en/of schrijf je in voor het online contactmoment ter verwerking van de leerplan-specifieke basissessie (zie verder in dit leerpad)

Is voor jou op dit moment (nog) niet alles duidelijk en wens je graag samen met je pedagogisch begeleider het leerplan te verkennen?

Schrijf dan in voor het online contactmoment ter verwerking van de leerplan-specifieke basissessie (zie verder in dit leerpad) waarbij je pedagogisch begeleider verder toelichting geeft bij de ingesproken Powerpointpresentatie over de basis van het nieuwe leerplan. Er is ook ruimte om in te gaan op jouw vragen.

Weergaven
129 Totaal # weergaven
129 Leden weergaven
0 Publieke weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.