Kies een thema

We vinden het belangrijk dat deze cursus zou goed mogelijk aansluit bij je praktijk. In het vervolg gaan we daarom aan de slag met een concrete vraag uit je school. Voor het eerste contactmoment willen we jullie vragen een relevant thema te kiezen.

Welke thema's zijn geschikt?

1. Het moet een reëel vraagstuk zijn uit de eigen schoolpraktijk. 
2. Het moet een inhoudelijk thema zijn, bv. hoe kunnen we onze aanpak rond begrijpend lezen versterken, hoe kan ik mijn beginnend leraren beter ondersteunen?
3. Het moet een thema zijn waaraan je effectief iets kan doen, dat een impact zal hebben op beleidskeuzes of je praktijk. 


Op zoek naar inspiratie?
Hieronder vind je een aantal thema's en onderzoeksvragen van de deelnemers van vorig jaar: 
Met dit thema zal je tijdens de contactmomenten verder op weg geholpen worden. Je zal in deze contactmomenten je thema stapsgewijs verfijnen en een concrete aanpak uitwerken. 
 

Wat moet je doen? 

Noteer in een document in een 10-tal zinnen rond welk thema jullie graag zouden willen werken.  Maak gebruik van de volgende richtvragen:

Waarom koos je voor dit thema?
Welke impact hoop je hiermee te hebben op je praktijk of het onderwijsbeleid op school?
Hoe zou je de onderzoeksvragen formuleren? 

De knop hieronder leid je naar een map. Selecteer je regio. In die map zal je de naam van je school zien staan. In de map van je school kun je vervolgens je bestand uploaden.

 Upload hier je voorbereiding


Weergaven
324 Totaal # weergaven
36 Leden weergaven
315 Publieke weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.