Alle professionaliseringstrajecten

Hout S II-Hou-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Bouw - II-Bou-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Schilderen en decoratie - II-ScDe-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Public relations S II-PuRe-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Sport B+S II-Spo-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Toerisme S II-Toe-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Voertuigtechnieken B+S II-Voe-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Wiskunde B II-Wis-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Wiskunde B+S II-WisS-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Wiskunde B+S’ II-WisS’-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Wiskunde B+S’’ II-WisS’’-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Bakkerij - II-Bak-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan Bakkerij (arbeidsmarktfinaliteit)
Slagerij - II-Sla-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan Slagerij (arbeidsmarktfinaliteit)
Slagerijtechnieken - II-Sla-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan Slagerijtechnieken (doorstroom- en arbeidsmarktfinaliteit)
Horeca - II-Hor-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan Horeca (doorstroom- en arbeidsmarktfinaliteit)
Bakkerijtechnieken - II-Bak-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan Bakkerijtechnieken (doorstroom- en arbeidsmarktfinaliteit)
Aardrijkskunde B II-Aar-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Biotechnische wetenschappen B+S II-BiWe-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Duits S II-Dui-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Engels B II-Eng-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Engels VB II-EngVB-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Engels C II-EngS-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Frans B II-Fra-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Frans VB II-FraVB-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Frans C II-FraS-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Engels B II-Eng-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Engels B+S II-EngS-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Engels B+S' II-EngS'-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Frans B+S' II-FraS'-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Frans B+S II-FraS-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Frans B II-Fra-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Engels-Frans B II-EngFr-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Engels-Frans B+S II-EngFrS-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Engels-Frans B+S' II-EngFrS'-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Geschiedenis B II-Ges-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Wellness en Lifestyle B+S II-WeLi-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Samenwerking internaten-school-CLB-jeugdhulp
We merken dat de pedagogische opdracht en werking van internaten soms te weinig gekend is en dat er nood is aan goede samenwerkingsverbanden tussen school, internaat, CLB en jeugdhulp.
Mechanica S II-Mec-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Haar- en schoonheidsverzorging S II-HaSc-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Plant, Dier en Milieu S II-PDM-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Sociologie / Psychologie II-SoPs-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Onthaal en recreatie - II-OnRe-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Maatschappij en Welzijn B+S II-MaWe-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Moderealisatie & Textielverzorging S II-MoTe-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Sport B+S II-Spo-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Elektriciteit S II-Ele-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Maatschappelijke vorming B II-MaVo-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Natuurwetenschappen B II-Nat-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Nederlands B II-Ned-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Organisatie en logistiek S II-OrLo-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Wiskunde B II-Wis-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Zorg en welzijn S II-ZoWe-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Printmedia S II-Pri-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Muziek S II-Muz-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Woordkunst-drama S II-WoDr-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Beeldende en audiovisuele vorming S II-BAV-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Decor en etalage S II-DeEt-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Restaurant en keuken - II-ReKe-a
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan Restaurant en keuken (arbeidsmarktfinaliteit)
Gemeenschappelijk funderend leerplan B II-GFL-ddaa
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Gemeenschappelijk leerplan ICT B II-GLI-ddaa
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Lichamelijke opvoeding B II-LIOP-ddaa
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Artistieke vorming II-ArVo-ddaa
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Aardrijkskunde B II-Aar-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Architecturale en beeldende vorming B+S II-ABV-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Biologie B II-Bio-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Biologie-chemie B II-BiCh-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Bouwwetenschappen B+S II-Bou-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Communicatiewetenschappen S II-Com-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Economie S II-Eco-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Filosofie S II-Fil-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Geschiedenis B II-Ges-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Geschiedenis VB II-GesVB-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Grieks S II-Gri-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Inleiding filosofie S II-InFi-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Kunstbeschouwing S II-Kun-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Kunstbeschouwing S’ II-Kun’-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Latijn S II-Lat-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming B II-MEAV-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Natuurwetenschappen B II-Nat-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Natuurwetenschappen VB II-NatVB-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Natuurwetenschappen C II-NatS-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Nederlands B II-Ned-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Nederlands B+S II-NedS'-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Nederlands VB II-NedVB-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Nederlands C II-NedS-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Sport B+S II-Spo-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Technologische wetenschappen B+S II-TeWe-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Wiskunde B II-Wis-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Wiskunde VB II-WisVB-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Wiskunde C II-WisS-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Wiskunde VB + C’ II-WisS’’-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Wiskunde B + C’ II-WisS’-d
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Architecturale en beeldende kunst B+S II-ABK-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Bedrijfseconomie S II-Bed-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Biotechnieken B+S II-Biot-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Bouwtechnieken B+S II-Bou-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Creatie en mode B+S II-CrMo-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Duits S II-Dui-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Elektromechanische technieken B+S II-EMT-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Elektrotechnieken B+S II-ElT-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Fotografie B+S II-Fot-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Grafische technieken S II-GrTe-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Houttechnieken B+S II-Hou-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Mechanische technieken B+S II-MeTe-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming B II-MEAV-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Natuurwetenschappen B II-Nat-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Natuurwetenschappen B’ II-Nat’-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Natuurwetenschappen B+S II-NatS-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Nederlands B II-Ned-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Nederlands B+S II-NedS-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan
Plant-, dier- en milieutechnieken S II-PDM-da
Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan