Alle professionaliseringstrajecten

Samenwerking internaten-school-CLB-jeugdhulp
We merken dat de pedagogische opdracht en werking van internaten soms te weinig gekend is en dat er nood is aan goede samenwerkingsverbanden tussen school, internaat, CLB en jeugdhulp.