Doelen 

De leraar... 

verkent de structuur, de inhoud en hetjargon van het leerplan en ziet de parallellen met de structuur van de andere finaliteiten 

 

kent de plaats van het leerplannen Sport in de nieuwe organisatiestructuur 

 

krijgt zin om het leerplan Sport grondigdoor te nemen 

 

gaat met goesting aan de slag om deze studierichting vorm te geven 

 

De leraar... 

leest het leerplan opnieuw vanuit de visie op het vak 

bekijkt in het nieuwe leerplan welke nieuwe leerplandoelen hij moet realiseren 

bespreekt in de vakgroep welke kansen en struikelblokken men ervaart voor de toepassing van dit nieuwe leerplan 

bespreekt in de vakgroep welke implicaties dit nieuwe leerplan heeft op de bestaande lesmaterialen 

formuleert verduidelijkings-vragen voor de pedagogisch begeleider ter voorbereiding van sessie 3 

 

 

Inhouden 

Visie op het vak: Wegwijzers, Vormingscomponenten, Krachtlijnen 

Opbouw van een leerplan


Inhoudelijke klemtonen 

Didactische aandachtspunten 

Samenhang met andere leerplannen binnen dezelfde graad en met anderestudierichtingenbinnen of over definaliteiten2degraad. 

We bouwenverderophet algemeenvak LO van de eerste graadendebasisopties
Weergaven
89 Totaal # weergaven
89 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.