Belangrijke pedagogisch-didactische aandachtspunten

De leerplandoelen Artistieke vorming van de eerste graad lopen logisch door in de tweede en derde graad. Het is belangrijk om een leerlijn uit te werken over de graden, stromen en finaliteiten heen. Een horizontale leerlijn omvat GFL, Artistieke vorming (met aparte vakken Beeld en Muziek) en alle vakken waarin het artistiek-culturele uitgesproken aan bod komt. Een verticale leerlijn gaat van het eerste jaar tot het zesde en geeft een mogelijke groei aan. 

De leerplandoelen met gewone nummering zijn dezelfde als die uit het GFL. Om het leerplan te realiseren moet je ook de doelen met een ‘+’ behandelen. Deze bieden verbreding, verdieping of geven een opstap om andere doelen gemakkelijker te realiseren.

Bij de rubrieken Beeld en Muziek krijgen alle leerplandoelen een ‘K’ van keuze, omdat je Artistieke vorming kunt realiseren met eender welke artistieke vorm. Het is verrijkend als leerlingen Beeld en Muziek krijgen van een specialist in deze taal. Als beide aan bod komen is het belangrijk om ogen en oren open te houden voor elkaars aanpak vermits je aan dezelfde leerplandoelen werkt.
Leidend kanaal externe communicatie

De websites zijn onze belangrijkste kanalen voor externe communicatie. Voor het brede publiek is er www.katholiekonderwijs.vlaanderen en voor de onderwijsprofessional onderhouden we 'de PRO.'. De nieuwsbrieven halen hun inhoud van deze websites en moeten onze doelgroepen naar de websites leiden.

De sites vertrekken  vanuit deze principes:
• gelijkgericht en samenhangend
• gebruikersgericht
nadruk op dienstverlening en kennisdeling

Site-architectuur

De PRO.-site is verdeeld in thema's, bv. Wiskunde, Taalgericht vakonderwijs, OKAN, Verenigingswerk. Die thema's worden in het navigatiemenu gegroepeerd in kolommen en kanalen. Voorbeelden van kanalen zijn 'Didactiek en leerplannen', 'Personeelsbeleid', 'Welzijn op het werk'.

Elk thema is dan weer opgebouwd uit een aantal tegels rond een specifieke dienstverlening. Voor het thema Taalgericht vakonderwijs krijg je dan bv. de tegels Aan de slag in je klas (voor leraars) en Aan de slag in je school (voor directeurs).

Dus, van 'hoog naar laag':
* site
* kanaal
* kolom
* thema
* tegel
* node

We tonen je al hoe je vanuit het menu tot op een thema geraakt. 

Klik een beetje rond op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen om het navigatiemenu te verkennen.

Jouw website titel

Geweldige verhalen hebben een persoonlijkheid. Overweeg om een geweldig verhaal te vertellen dat persoonlijkheid geeft. Het schrijven van een verhaal met persoonlijkheid voor potentiële klanten helpt bij het maken van een relatie. Dit komt tot uiting in kleine eigenaardigheden zoals woordkeuzes of zinsdelen. Schrijf vanuit je standpunt, niet vanuit de ervaring van iemand anders.

Geweldige verhalen zijn voor iedereen, zelfs als ze maar voor één persoon zijn geschreven. Als je probeert te schrijven met een breed, algemeen publiek in gedachten, zal je verhaal nep klinken en emotie missen. Niemand zal geïnteresseerd zijn. Schrijf voor één persoon. Als het echt is voor de ene, is het echt voor de rest.


Weergaven
31 Totaal # weergaven
31 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.