Doelen 

 • Je maakt kennis met de vernieuwingen binnen het leerplan. Je ziet kansen en uitdagingen en mogelijke beperkingen van het leerplan waarbij 2 opleidingen uit 2 beroepskwalificaties in samenhang worden aangeboden.

 • Je situeert deze nieuwe studierichting binnen het domein maatschappij en welzijn op de matrix.

 • Je vergelijkt deze nieuwe studierichting met de studierichting Wellness en lifestyle in de D/A finaliteit.

 • Je ontdekt samenhang over en binnen de finaliteiten heen.

 • Je maakt kennis met de leerlijn over de graden heen.

 • Je ziet een eerste samenhang met het GFL en het ICT-leerplan.

 • Je krijgt zicht op het kader waarbinnen het leerplan tot stand komt.

 • Je krijgt zicht op de concretisering van de wegwijzers en vormingscomponenten uit het vormingsconcept in het leerplan.

 • Je maakt kennis met de eigenheid van het leerplan zoals: visie, krachtlijnen en specifieke bouwstenen.

 • Je ziet inhoudelijke klemtonen en didactische aandachtspunten.

 • Je herkent de minimale materiële vereisten en de ondersteuning vanuit het lexicon.

 • Je bespreekt in de vakgroep welke kansen en struikelblokken men ervaart voor de toepassing van dit nieuwe leerplan.

 • Je bespreekt in de vakgroep een concreet plan van aanpak over de uitwerking van het nieuwe leerplan.

 • Je bespreekt in de vakgroep welke implicaties dit nieuwe leerplan heeft op de bestaande lesmaterialen.

 • Je formuleert topics waarin de eigen deskundigheid ondersteund kan worden


   Inhouden
   
      • Matrix secundair onderwijs

      • Beroepskwalificatie van kapper

      • Beroepskwalificaties van schoonheidsspecialist

      • Wegwijzers en vormingscomponenten.

      • Visie, krachtlijnen en bouwstenen van het leerplan.

      • Samenhang met andere leerplannen zoals: Wellness en lifestyle, GFL, ICT-leerplan

      • Opbouw leerplandoelen

      • Inhoudelijke accenten

      • Lessentabel

      • Lexicon

      • Concordantietabel

      • Pedagogisch-didactische suggesties.

      • Organisatie van het leerplan in de vakgroep

      • Infrastructuur en materiële vereisten

      Weergaven
      133 Totaal # weergaven
      133 Leden weergaven
      0 Publieke weergaven
      Delen op social netwerken
      Koppeling delen
      Delen via e-mail

      Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.