Doelen

 • Je maakt kennis met de vernieuwingen binnen het leerplan. Je ziet kansen en uitdagingen en mogelijke beperkingen van het leerplan waarbij 2 opleidingen uit 2 beroepskwalificaties in samenhang worden aangeboden.

 • Je situeert deze nieuwe studierichting binnen het domein maatschappij en welzijn op de matrix.

 • Je vergelijkt deze nieuwe studierichting met de studierichting Wellness en lifestyle in de D/A finaliteit.

 • Je ontdekt samenhang over en binnen de finaliteiten heen.

 • Je maakt kennis met de leerlijn over de graden heen.

 • Je ziet een eerste samenhang met het GFL en het ICT-leerplan.

 • Je krijgt zicht op het kader waarbinnen het leerplan tot stand komt.

 • Je krijgt zicht op de concretisering van de wegwijzers en vormingscomponenten uit het vormingsconcept in het leerplan.

 • Je maakt kennis met de eigenheid van het leerplan zoals: visie, krachtlijnen en specifieke bouwstenen.

 • Je ziet inhoudelijke klemtonen en didactische aandachtspunten.

 • Je herkent de minimale materiële vereisten en de ondersteuning vanuit het lexicon.


   Inhouden

   • Matrix secundair onderwijs

   • Beroepskwalificatie van kapper

   • Beroepskwalificaties van schoonheidsspecialist

   • Wegwijzers en vormingscomponenten.

   • Visie, krachtlijnen en bouwstenen van het leerplan.

   • Samenhang met andere leerplannen zoals: Wellness en lifestyle, GFL, GLI

   • Opbouw leerplandoelen

   • Lessentabel

   • Lexicon

   • Concordantietabel

   • Pedagogisch-didactische suggesties.

   • Organisatie van het leerplan in de vakgroep

   • Infrastructuur en materiële vereisten      Leidend kanaal externe communicatie

      De websites zijn onze belangrijkste kanalen voor externe communicatie. Voor het brede publiek is er www.katholiekonderwijs.vlaanderen en voor de onderwijsprofessional onderhouden we 'de PRO.'. De nieuwsbrieven halen hun inhoud van deze websites en moeten onze doelgroepen naar de websites leiden.

      De sites vertrekken  vanuit deze principes:
      • gelijkgericht en samenhangend
      • gebruikersgericht
      nadruk op dienstverlening en kennisdeling

      Site-architectuur

      De PRO.-site is verdeeld in thema's, bv. Wiskunde, Taalgericht vakonderwijs, OKAN, Verenigingswerk. Die thema's worden in het navigatiemenu gegroepeerd in kolommen en kanalen. Voorbeelden van kanalen zijn 'Didactiek en leerplannen', 'Personeelsbeleid', 'Welzijn op het werk'.

      Elk thema is dan weer opgebouwd uit een aantal tegels rond een specifieke dienstverlening. Voor het thema Taalgericht vakonderwijs krijg je dan bv. de tegels Aan de slag in je klas (voor leraars) en Aan de slag in je school (voor directeurs).

      Dus, van 'hoog naar laag':
      * site
      * kanaal
      * kolom
      * thema
      * tegel
      * node

      We tonen je al hoe je vanuit het menu tot op een thema geraakt. 

      Klik een beetje rond op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen om het navigatiemenu te verkennen.

      Jouw website titel

      Geweldige verhalen hebben een persoonlijkheid. Overweeg om een geweldig verhaal te vertellen dat persoonlijkheid geeft. Het schrijven van een verhaal met persoonlijkheid voor potentiële klanten helpt bij het maken van een relatie. Dit komt tot uiting in kleine eigenaardigheden zoals woordkeuzes of zinsdelen. Schrijf vanuit je standpunt, niet vanuit de ervaring van iemand anders.

      Geweldige verhalen zijn voor iedereen, zelfs als ze maar voor één persoon zijn geschreven. Als je probeert te schrijven met een breed, algemeen publiek in gedachten, zal je verhaal nep klinken en emotie missen. Niemand zal geïnteresseerd zijn. Schrijf voor één persoon. Als het echt is voor de ene, is het echt voor de rest.

      Weergaven
      149 Totaal # weergaven
      149 Leden weergaven
      0 Openbare weergaven
      Delen op social netwerken
      Koppeling delen
      Delen via e-mail

      Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.