Doelen 

De leraar begrijpt de visie achter het leerplan.  

De leraar kent de opbouw van het leerplan.  

De leraar begrijpt de vijf krachtlijnen van de leerplannen. 

De leraar verwerft inzicht in de krachtlijnen van de leerplannen van de 2de graad. 

De leraar is zich bewust van de verschillen tussen de leerplannen geschiedenis.  

De leraar bekijkt hoe hij de leerplandoelen kan vertalen naar lesdoelen (lespraktijk). 

De leraar reflecteert hierover binnen de vakgroep om nadien op dit niveau aan de slag te gaan.  

De leraar legt samen met de vakgroep leerlijnen vast.  

De leraar formuleert verduidelijkingsvragen naar de begeleiding toe.  

De leraar somt eventuele drempels op.  

 

Inhouden 

Visie op het vak  

Krachtlijnen (ped-did duiding)  

Opbouw leerplan  

Afstemming op andere leerplannen  

Link met de eindtermen 

Historische krachtlijnen, gekoppeld aan de leerplandoelen (= inhoudelijke klemtonen van het 

leerplan) 

Didactische aandachtspunten (vertaling naar lesdoelen opstarten) 

Weergaven
230 Totaal # weergaven
230 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.