Sessie 2 - basissessie voor MEAV

Inleidend op MEAV als geheel

Je volgt onderstaande stappen: 

 

Bekijk de toelichting onder de vorm van het generieke powerpointfilmpje en de afzonderlijke filmpjes per module.  

Het generieke filmpje duurt ongeveer 10 minuten. 

Inzoomen op elke module afzonderlijk

Maatschappelijke vorming: 10 Minuten 

 Maatschappelijke vorming


               Economische vorming: 13 Minuten


                Artistieke vorming: 6 Minuten  

 Artistieke vorming

 

Reflectie

Noteer individueel je eerste indrukken en vragen.

Bespreek deze met de betrokken collega’s MEAV. 

Bijkomend voor de module Economische vorming

Vul je eerste indrukken en vragen i.v.m. het filmpje “Economische vorming” in het MS-Forms document

We organiseren op onderstaande data een digitale Q&A-sessie voor deze module voor leraren van alle regio’s samen. Hierop geven we enerzijds een globaal beeld van de eerste indrukken en gaan we ook in op de vragen die jullie ons via het MS-Forms document hebben bezorgd. Je volgt uiteraard maar één keer. (Zelfde sessies voor MEAV D en D/A) 

Dinsdag 9 februari van 17.00 u tot 18.00 u. Inschrijven 

Donderdag  11 februari van 17.00 u tot 18.00 u.  Inschrijven 

Dinsdag 23 februari van 17.00 u tot 18.00 u.  Inschrijven Leidend kanaal externe communicatie

De websites zijn onze belangrijkste kanalen voor externe communicatie. Voor het brede publiek is er www.katholiekonderwijs.vlaanderen en voor de onderwijsprofessional onderhouden we 'de PRO.'. De nieuwsbrieven halen hun inhoud van deze websites en moeten onze doelgroepen naar de websites leiden.

De sites vertrekken  vanuit deze principes:
• gelijkgericht en samenhangend
• gebruikersgericht
nadruk op dienstverlening en kennisdeling

Site-architectuur

De PRO.-site is verdeeld in thema's, bv. Wiskunde, Taalgericht vakonderwijs, OKAN, Verenigingswerk. Die thema's worden in het navigatiemenu gegroepeerd in kolommen en kanalen. Voorbeelden van kanalen zijn 'Didactiek en leerplannen', 'Personeelsbeleid', 'Welzijn op het werk'.

Elk thema is dan weer opgebouwd uit een aantal tegels rond een specifieke dienstverlening. Voor het thema Taalgericht vakonderwijs krijg je dan bv. de tegels Aan de slag in je klas (voor leraars) en Aan de slag in je school (voor directeurs).

Dus, van 'hoog naar laag':
* site
* kanaal
* kolom
* thema
* tegel
* node

We tonen je al hoe je vanuit het menu tot op een thema geraakt. 

Klik een beetje rond op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen om het navigatiemenu te verkennen.

Jouw website titel

Geweldige verhalen hebben een persoonlijkheid. Overweeg om een geweldig verhaal te vertellen dat persoonlijkheid geeft. Het schrijven van een verhaal met persoonlijkheid voor potentiële klanten helpt bij het maken van een relatie. Dit komt tot uiting in kleine eigenaardigheden zoals woordkeuzes of zinsdelen. Schrijf vanuit je standpunt, niet vanuit de ervaring van iemand anders.

Geweldige verhalen zijn voor iedereen, zelfs als ze maar voor één persoon zijn geschreven. Als je probeert te schrijven met een breed, algemeen publiek in gedachten, zal je verhaal nep klinken en emotie missen. Niemand zal geïnteresseerd zijn. Schrijf voor één persoon. Als het echt is voor de ene, is het echt voor de rest.

Weergaven
237 Totaal # weergaven
237 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.