Welkom

Welkom aan jou, zorgcoördinator, CLB medewerker, leraar, internaatsopvoeder, consulent en
medewerker jeugdhulp.  Welkom op dit leerplatform over de samenwerking tussen school, internaat en CLB en de samenwerking tussen internaat en jeugdhulp.

Lieven Boeve, Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen heet jou welkom!


Als Katholiek Onderwijs hebben we vanuit ons opvoedingsproject een traditie van brede persoonsvorming. We willen een integrale opvoeding bieden aan kinderen en jongeren: we besteden aandacht aan hoofd, hart, handen en ziel. Naast het cognitieve aspect (het studieaspect) willen we samen met kinderen en jongeren op zoek gaan naar wat zin en betekenis geeft in het leven, naar hoe we samen onze verantwoordelijkheid kunnen nemen om een mooie leefgemeenschap uit te bouwen.

Al decennia lang zetten we in onze onderwijsinternaten die begeleiding verder na de schooltijd, precies om kinderen en jongeren net die extra kansen te bieden om hun schoolloopbaan goed te kunnen doormaken en hen een stevige basis te geven voor later.  Tegelijk is het voor velen ook ontzettend waardevol om de week te kunnen doorbrengen met leeftijdgenoten. Jongeren hebben echt nood aan een ondersteunende groep in hun groei naar volwassenheid.

Omwille van diverse redenen kiezen gezinnen voor het internaat als partner in opvoeding tijdens de schoolweek. Opvoeden vraagt immers tijd en aanhoudende zorg en aandacht. Voor ouders is het fijn een bondgenoot te hebben met wie ze in dialoog kunnen gaan over de ontwikkeling van hun kind. Ouders staan er niet alleen voor. We voeden samen op.

Vanuit deze optiek is het belangrijk dat alle opvoedingspartners elkaars werking beter leren kennen.  Op die manier leren we elkaars rol goed onderscheiden en kunnen we tegelijk elkaar beter ondersteunen in de begeleiding ten voordele van onze kinderen en jongeren.

Aan onze zorgcoördinatoren, leraars en CLB medewerkers: het internaat biedt een laagdrempelige eerstelijnsondersteuning. Voor heel wat kinderen kan het net dat duwtje in de rug geven dat ze nodig hebben. Het is belangrijk om tijdig signalen op te vangen zodat kinderen en jongeren kunnen doorverwezen worden wanneer het internaat een grote steun zou kunnen zijn.

Aan de consulenten jeugdhulp: via dit leerplatform laten we je kennismaken met de eigenheid van onderwijsinternaten. Wat is de opdracht van een onderwijsinternaat en tot waar reikt die opdracht precies? Internaten zijn namelijk heel divers. Het is belangrijk de internaatsmedewerkers en de werking te leren kennen en afspraken te maken over de voorwaarden om tot een geslaagde samenwerking te komen.

Aan onze internaatsmedewerkers: ook voor jullie is het belangrijk de werking van CLB en van jeugdhulp beter te leren kennen. Met deze informatie kan je in je eigen context dan contact opnemen met de medewerkers om tot betere lokale samenwerkingsafspraken te komen.

Onze dank aan ieder van jullie is groot. Opvoeden doen we samen en ieder neemt daarin zijn eigen rol op. Samen geven we elk kind de beste kansen om op te groeien tot geëngageerde en gelukkige mensen. We wensen jullie veel ondersteuning en inspiratie bij de presentaties die volgen.Leidend kanaal externe communicatie

De websites zijn onze belangrijkste kanalen voor externe communicatie. Voor het brede publiek is er www.katholiekonderwijs.vlaanderen en voor de onderwijsprofessional onderhouden we 'de PRO.'. De nieuwsbrieven halen hun inhoud van deze websites en moeten onze doelgroepen naar de websites leiden.

De sites vertrekken  vanuit deze principes:
• gelijkgericht en samenhangend
• gebruikersgericht
nadruk op dienstverlening en kennisdeling

Site-architectuur

De PRO.-site is verdeeld in thema's, bv. Wiskunde, Taalgericht vakonderwijs, OKAN, Verenigingswerk. Die thema's worden in het navigatiemenu gegroepeerd in kolommen en kanalen. Voorbeelden van kanalen zijn 'Didactiek en leerplannen', 'Personeelsbeleid', 'Welzijn op het werk'.

Elk thema is dan weer opgebouwd uit een aantal tegels rond een specifieke dienstverlening. Voor het thema Taalgericht vakonderwijs krijg je dan bv. de tegels Aan de slag in je klas (voor leraars) en Aan de slag in je school (voor directeurs).

Dus, van 'hoog naar laag':
* site
* kanaal
* kolom
* thema
* tegel
* node

We tonen je al hoe je vanuit het menu tot op een thema geraakt. 

Klik een beetje rond op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen om het navigatiemenu te verkennen.

Jouw website titel

Geweldige verhalen hebben een persoonlijkheid. Overweeg om een geweldig verhaal te vertellen dat persoonlijkheid geeft. Het schrijven van een verhaal met persoonlijkheid voor potentiële klanten helpt bij het maken van een relatie. Dit komt tot uiting in kleine eigenaardigheden zoals woordkeuzes of zinsdelen. Schrijf vanuit je standpunt, niet vanuit de ervaring van iemand anders.

Geweldige verhalen zijn voor iedereen, zelfs als ze maar voor één persoon zijn geschreven. Als je probeert te schrijven met een breed, algemeen publiek in gedachten, zal je verhaal nep klinken en emotie missen. Niemand zal geïnteresseerd zijn. Schrijf voor één persoon. Als het echt is voor de ene, is het echt voor de rest.

Weergaven
86 Totaal # weergaven
86 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.