Doelen 

 • De deelnemer is overtuigd dat een grondige herwerking van het doelenkader nodig was. 

 • De deelnemer reflecteert op het resultaat van de verkennende opdracht: 

 • Hij situeert het leerplan in het vormingsconcept (wegwijzers en vormingscomponenten). 

 • Hij kent de krachtlijnen achter het leerplan. 

 • Hij kent de opbouw van het leerplan. 

 • Hij weet hoe een leerplandoel is opgebouwd. 

 • De deelnemer is op de hoogte van de algemene aandachtspunten over de vakken heen. 

 • De deelnemer is op de hoogte van de structurele parallellen tussen het vakleerplan van de A-finaliteit en de corresponderende vakleerplannen voor de andere finaliteiten. 

 • De deelnemer maakt globaal kennis met de leerplandoelen. 

 • De deelnemer verwerft inzicht in de gelijkenissen en verschillen tussen het oude en het nieuwe leerplan. 

 • De deelnemer is op de hoogte van de volgende initiatieven en de doelen ervan. 

 • De deelnemer heeft goesting om zich verder te verdiepen in de leerplannen. 

 • De deelnemer bestudeert de leerplandoelen. 

 • De deelnemer bespreektin de vakgroep welke kansen en struikelblokkenhij ervaart voor de toepassing van dit nieuwe leerplan. 

 • De deelnemer formuleertsamen met de vakgroep verduidelijkings-vragenvoor de pedagogisch begeleider. 

 • De deelnemer begrijpt de leerplandoelen. 

 

Inhouden 

 • Linken tussen leerplan en vormingscirkel so 

 • Krachtlijnen leerplan 

 • Opbouw van het leerplan 

 • Leerplandoelen: soorten en opbouw 

 • Aandachtspunten leerplan 

 • Gelijkenissen en verschillen tussen het huidige en het nieuwe leerplan 

 • Stappen implementatietraject 

 • Betekenis leerplandoelen 

 Leidend kanaal externe communicatie

De websites zijn onze belangrijkste kanalen voor externe communicatie. Voor het brede publiek is er www.katholiekonderwijs.vlaanderen en voor de onderwijsprofessional onderhouden we 'de PRO.'. De nieuwsbrieven halen hun inhoud van deze websites en moeten onze doelgroepen naar de websites leiden.

De sites vertrekken  vanuit deze principes:
• gelijkgericht en samenhangend
• gebruikersgericht
nadruk op dienstverlening en kennisdeling

Site-architectuur

De PRO.-site is verdeeld in thema's, bv. Wiskunde, Taalgericht vakonderwijs, OKAN, Verenigingswerk. Die thema's worden in het navigatiemenu gegroepeerd in kolommen en kanalen. Voorbeelden van kanalen zijn 'Didactiek en leerplannen', 'Personeelsbeleid', 'Welzijn op het werk'.

Elk thema is dan weer opgebouwd uit een aantal tegels rond een specifieke dienstverlening. Voor het thema Taalgericht vakonderwijs krijg je dan bv. de tegels Aan de slag in je klas (voor leraars) en Aan de slag in je school (voor directeurs).

Dus, van 'hoog naar laag':
* site
* kanaal
* kolom
* thema
* tegel
* node

We tonen je al hoe je vanuit het menu tot op een thema geraakt. 

Klik een beetje rond op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen om het navigatiemenu te verkennen.

Jouw website titel

Geweldige verhalen hebben een persoonlijkheid. Overweeg om een geweldig verhaal te vertellen dat persoonlijkheid geeft. Het schrijven van een verhaal met persoonlijkheid voor potentiële klanten helpt bij het maken van een relatie. Dit komt tot uiting in kleine eigenaardigheden zoals woordkeuzes of zinsdelen. Schrijf vanuit je standpunt, niet vanuit de ervaring van iemand anders.

Geweldige verhalen zijn voor iedereen, zelfs als ze maar voor één persoon zijn geschreven. Als je probeert te schrijven met een breed, algemeen publiek in gedachten, zal je verhaal nep klinken en emotie missen. Niemand zal geïnteresseerd zijn. Schrijf voor één persoon. Als het echt is voor de ene, is het echt voor de rest.

Weergaven
298 Totaal # weergaven
298 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.