REFLECTIEDOCUMENT: REALISEREN VAN DE LEERPLANDOELEN WISKUNDE

Aan de hand van reflectievragen willen we leraren wiskunde meer inzicht geven in welke mate men vanuit de schooleigen input en context tegemoet komt aan de kwaliteitsverwachting bij het realiseren van het leerplan.

Gebruik de reflectievragen als leidraad om het gesprek over de realisatie van de leerplandoelen binnen de vakgroep te voeren. Kies doordacht met welke vragen jullie aan de slag gaan.

        Reflectievragen

       1 Hoe bewaken we dat we leerplangericht werken? Is ons aanbod afgestemd op de leerplandoelen van het huidige leerplan? (en niet op het aanbod van het (leerwerk)boek en/of op eigen inzichten zonder toetsing aan het leerplan

       2 Hoe weten we dat alle leerplandoelstellingen aan bod komen? Gaan we hier bewust mee om?

       3 Hoe weten we of alle onderwerpen van het leerplan voldoende aandacht krijgen door het volgen van een planmatige en doelgerichte spreiding?

       4 Is ons aanbod afgestemd op de leerplandoelen van het huidige leerplan? (en niet op het aanbod van het (leerwerk)boek en/of op eigen inzichten zonder toetsing aan het leerplan)

       5 Hoe bewaken we dat we alle leerplandoelen op het juiste beheersingsniveau realiseren? 

       6 Hoe weten we of we de leerplandoelen op het juiste beheersingsniveau realiseren? 

       7 Welke afspraken zijn er binnen de vakgroep met het oog op horizontale en verticale samenhang? Heeft iedereen hier zicht op?

       8 Hoe zorgen we voor de samenhang tussen het eigen vakgebied en andere vakgebieden/domeinen/ontwikkelvelden?

       In welke mate zijn de uurroosters en lokaalverdeling ondersteunend om maximaal de leerplandoelen te realiseren?

       10 In welke mate zijn de klassamenstellingen ondersteunend om maximaal de leerplandoelen te realiseren?

       11 Op welke manier stimuleren we de overdracht van het geleerde naar andere contexten?

       12 In welke mate lukt het ons om leerlingen de leerplandoelen in voldoende mate te laten halen?

       13 In welke mate monitoren we het realiseren van de leerplandoelen?

       WAT LOOPT GOED?

       WAT KAN BETER? WAT KUNNEN WE ER AAN DOEN?

        


       Weergaven
       42 Totaal # weergaven
       42 Leden weergaven
       0 Openbare weergaven
       Acties
       0 Vind-ik-leuks
       0 Vind-ik-niet-leuks
       0 Opmerkingen
       Delen op social netwerken
       Koppeling delen
       Delen via e-mail

       Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.