De context waarin deze opleiding zich situeert

De studierichting Houttechnieken 3de graad dubbele finaliteit wordt binnen het specifieke gedeelte ingevuld door de competenties en kenniselementen uit de beroepskwalificatie Operator CNC gestuurde houtbewerkingsmachines. Dit draagt er toe bij dat volgende projecten met CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines worden voorbereid en gerealiseerd: interieurelementen en meubelen, rechte steektrap en kwartdraaitrap, binnen- en buitenschrijnwerk, dakconstructies en houtbouwsystemen. Tijdens de opleiding leren de leerlingen de werkzaamheden opvolgen en kwaliteitscontroles uitvoeren.

Als didactische aanpak kan een samenwerking met de opleidingen in de derde graad A-finaliteit Binnenschrijnwerk en interieur en/of Binnen- en buitenschrijnwerk of met een studierichting uit een 7de leerjaar worden opgezet waardoor dit kan bijdragen tot het vormen van een operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines en zijn persoonlijkheid.

Onderstaande tabel verduidelijkt de keuze om Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines te koppelen aan de studierichting derde graad Houttechnieken en maakt de verschillen duidelijk met de onderliggende deelkwalificaties: "Bediener" en de "Programmeur".
Leidend kanaal externe communicatie

De websites zijn onze belangrijkste kanalen voor externe communicatie. Voor het brede publiek is er www.katholiekonderwijs.vlaanderen en voor de onderwijsprofessional onderhouden we 'de PRO.'. De nieuwsbrieven halen hun inhoud van deze websites en moeten onze doelgroepen naar de websites leiden.

De sites vertrekken  vanuit deze principes:
• gelijkgericht en samenhangend
• gebruikersgericht
nadruk op dienstverlening en kennisdeling

Site-architectuur

De PRO.-site is verdeeld in thema's, bv. Wiskunde, Taalgericht vakonderwijs, OKAN, Verenigingswerk. Die thema's worden in het navigatiemenu gegroepeerd in kolommen en kanalen. Voorbeelden van kanalen zijn 'Didactiek en leerplannen', 'Personeelsbeleid', 'Welzijn op het werk'.

Elk thema is dan weer opgebouwd uit een aantal tegels rond een specifieke dienstverlening. Voor het thema Taalgericht vakonderwijs krijg je dan bv. de tegels Aan de slag in je klas (voor leraars) en Aan de slag in je school (voor directeurs).

Dus, van 'hoog naar laag':
* site
* kanaal
* kolom
* thema
* tegel
* node

We tonen je al hoe je vanuit het menu tot op een thema geraakt. 

Klik een beetje rond op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen om het navigatiemenu te verkennen.

Jouw website titel

Geweldige verhalen hebben een persoonlijkheid. Overweeg om een geweldig verhaal te vertellen dat persoonlijkheid geeft. Het schrijven van een verhaal met persoonlijkheid voor potentiële klanten helpt bij het maken van een relatie. Dit komt tot uiting in kleine eigenaardigheden zoals woordkeuzes of zinsdelen. Schrijf vanuit je standpunt, niet vanuit de ervaring van iemand anders.

Geweldige verhalen zijn voor iedereen, zelfs als ze maar voor één persoon zijn geschreven. Als je probeert te schrijven met een breed, algemeen publiek in gedachten, zal je verhaal nep klinken en emotie missen. Niemand zal geïnteresseerd zijn. Schrijf voor één persoon. Als het echt is voor de ene, is het echt voor de rest.

Weergaven
14 Totaal # weergaven
14 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.