Na verdiepende sessie 1

 • heb je een duidelijk zicht op het profiel van deze nieuwe studierichting;

 • herken je de elementen waaruit dit leerplan is opgebouwd;

 • worden kansen en barrières maar ook mogelijkheden en uitdagingen bij de realisatie van het leerplan zichtbaar;

 • ben je op de hoogte van het beheersingsniveau, de inhoud en de afbakening van elke leerplandoelstelling 

  • LPD 12-15: Relationele en communicatieve vaardigheden

  • LPD 16-20: De mens in relatie tot de samenleving (MEAV)

  • LPD 21-35: Vaardig worden in wellness en lifestyle

  • LPD 36-37: Trends en evoluties in wellness en lifestyle

  • LPD 51-56: Anatomie en fysiologie van de huid en de nagel, beenderen spieren van hoofd, onderste en bovenste extremiteiten

 • zie je mogelijkheden om vanuit de visie van het leerplan een krachtige didactiek te realiseren;

 • heb je een overzicht van mogelijke inhoudelijke bronnen die je kan raadplegen.

 • heb je zicht op mogelijke organisatiemodellen

Na verdiepende sessie 2

  • ben je op de hoogte van het beheersingsniveau, de inhoud en de afbakening van elke leerplandoelstelling 

   • LPD 1-4: Gezondheid en welbevinden

   • LPD 5-11: Ontwikkeling

  • zie je mogelijkheden om vanuit de visie van het leerplan een krachtige didactiek te realiseren;

  • heb je een overzicht van mogelijke inhoudelijke bronnen die je kan raadplegen.

Na verdiepende sessie 3

 • kan je aan de slag met (extra) verdiepende bronnen die werden aangereikt in functie van:

  • LPD 1-4: Gezondheid en welbevinden (Vlaams Instituut Gezond Leven)

  • LPD 5-11: Ontwikkeling

 • ben je op de hoogte van het aanbod van enkele leermethodes die als lesmateriaal voor de vaardigheden van  schoonheidsverzorging kunnen ingezet worden zoals:  Pivot Point en Beauty Level (VISAVI).

De duiding bij de leerplandoelen anatomie en fysiologie (LPD 38 - 50) wordt gegeven in de verdiepende sessies van natuurwetenschappen. (B+S)Leidend kanaal externe communicatie

De websites zijn onze belangrijkste kanalen voor externe communicatie. Voor het brede publiek is er www.katholiekonderwijs.vlaanderen en voor de onderwijsprofessional onderhouden we 'de PRO.'. De nieuwsbrieven halen hun inhoud van deze websites en moeten onze doelgroepen naar de websites leiden.

De sites vertrekken  vanuit deze principes:
• gelijkgericht en samenhangend
• gebruikersgericht
nadruk op dienstverlening en kennisdeling

Site-architectuur

De PRO.-site is verdeeld in thema's, bv. Wiskunde, Taalgericht vakonderwijs, OKAN, Verenigingswerk. Die thema's worden in het navigatiemenu gegroepeerd in kolommen en kanalen. Voorbeelden van kanalen zijn 'Didactiek en leerplannen', 'Personeelsbeleid', 'Welzijn op het werk'.

Elk thema is dan weer opgebouwd uit een aantal tegels rond een specifieke dienstverlening. Voor het thema Taalgericht vakonderwijs krijg je dan bv. de tegels Aan de slag in je klas (voor leraars) en Aan de slag in je school (voor directeurs).

Dus, van 'hoog naar laag':
* site
* kanaal
* kolom
* thema
* tegel
* node

We tonen je al hoe je vanuit het menu tot op een thema geraakt. 

Klik een beetje rond op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen om het navigatiemenu te verkennen.

Jouw website titel

Geweldige verhalen hebben een persoonlijkheid. Overweeg om een geweldig verhaal te vertellen dat persoonlijkheid geeft. Het schrijven van een verhaal met persoonlijkheid voor potentiële klanten helpt bij het maken van een relatie. Dit komt tot uiting in kleine eigenaardigheden zoals woordkeuzes of zinsdelen. Schrijf vanuit je standpunt, niet vanuit de ervaring van iemand anders.

Geweldige verhalen zijn voor iedereen, zelfs als ze maar voor één persoon zijn geschreven. Als je probeert te schrijven met een breed, algemeen publiek in gedachten, zal je verhaal nep klinken en emotie missen. Niemand zal geïnteresseerd zijn. Schrijf voor één persoon. Als het echt is voor de ene, is het echt voor de rest.

Weergaven
117 Totaal # weergaven
117 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.