LEREN IN SAMENHANG


Als school kies je zelf hoe je de algemene vorming in de A-finaliteit vorm geeft. Er zijn een aantal mogelijke organisatiemodellen om aan de leerplandoelen uit de leerplannen te werken. Die modellen vervangen de leerplannen dus niet.

De volgende organisatiemodellen lichten we verder toe:

  • model met afzonderlijke vakken;

  • volledig geïntegreerd model;

  • gedeeltelijk geïntegreerd model. 

Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben we geen voorkeur voor een model. Op basis van de leerlingenprofielen, de eigen schoolcontext, de expertise van het lerarenteam, de visie op onderwijs maken scholen hier eigen keuzes.

Bij eender welk model je als school kiest, is ‘leren in samenhang’ steeds van toepassing omdat leren plaatsvindt in betekenisvolle contexten. Samenwerken als lerarenteam is hierbij essentieel om onze leerlingen zo ver mogelijk te brengen in hun leerproces.

Dit onderdeel binnen het leerpad maakt concreet hoe je dit 'leren in samenhang' kan vormgeven tijdens de lessen in de algemene vorming van de A-finaliteit.Leidend kanaal externe communicatie

De websites zijn onze belangrijkste kanalen voor externe communicatie. Voor het brede publiek is er www.katholiekonderwijs.vlaanderen en voor de onderwijsprofessional onderhouden we 'de PRO.'. De nieuwsbrieven halen hun inhoud van deze websites en moeten onze doelgroepen naar de websites leiden.

De sites vertrekken  vanuit deze principes:
• gelijkgericht en samenhangend
• gebruikersgericht
nadruk op dienstverlening en kennisdeling

Site-architectuur

De PRO.-site is verdeeld in thema's, bv. Wiskunde, Taalgericht vakonderwijs, OKAN, Verenigingswerk. Die thema's worden in het navigatiemenu gegroepeerd in kolommen en kanalen. Voorbeelden van kanalen zijn 'Didactiek en leerplannen', 'Personeelsbeleid', 'Welzijn op het werk'.

Elk thema is dan weer opgebouwd uit een aantal tegels rond een specifieke dienstverlening. Voor het thema Taalgericht vakonderwijs krijg je dan bv. de tegels Aan de slag in je klas (voor leraars) en Aan de slag in je school (voor directeurs).

Dus, van 'hoog naar laag':
* site
* kanaal
* kolom
* thema
* tegel
* node

We tonen je al hoe je vanuit het menu tot op een thema geraakt. 

Klik een beetje rond op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen om het navigatiemenu te verkennen.

Jouw website titel

Geweldige verhalen hebben een persoonlijkheid. Overweeg om een geweldig verhaal te vertellen dat persoonlijkheid geeft. Het schrijven van een verhaal met persoonlijkheid voor potentiële klanten helpt bij het maken van een relatie. Dit komt tot uiting in kleine eigenaardigheden zoals woordkeuzes of zinsdelen. Schrijf vanuit je standpunt, niet vanuit de ervaring van iemand anders.

Geweldige verhalen zijn voor iedereen, zelfs als ze maar voor één persoon zijn geschreven. Als je probeert te schrijven met een breed, algemeen publiek in gedachten, zal je verhaal nep klinken en emotie missen. Niemand zal geïnteresseerd zijn. Schrijf voor één persoon. Als het echt is voor de ene, is het echt voor de rest.

Weergaven
18 Totaal # weergaven
18 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.