VERWERKINGSOPDRACHT naar aanleiding van de generieke sessie

 

Je hebt individueel of met je collega’s het introductiefilmpje van sessie 1 bekeken over het leerplanconcept, de vormingscirkel met de wegwijzers en de vormingscomponenten, de opbouw van een leerplan en de onderdelen die in een leerplan aan bod komen.

Reflecteer op deze sessie zelfstandig of met je vakgroep op basis van volgende stappen:


STAP 1: reflecteer individueel of met je vakgroep en noteer de antwoorden in het MS Forms-document via deze link
-       Ik heb inzicht in het vormingsconcept van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en begrijp wat wegwijzers en vormingscomponenten kunnen betekenen in het geheel van vorming.

-       Ik heb inzicht in het leerplanconcept en de eigenheid van de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen waarbij het voor mij duidelijk is wat een leerplan is en wat niet en op welke wijze ze de kwaliteitsontwikkeling kan ondersteunen.

-       Ik heb inzicht hoe ik als leraar het eigenaarschap van een leerplan kan opnemen en welke verantwoordelijkheid ik heb in de realisatie ervan.

-       Ik heb inzicht in de manier waarop een leerplan vorm geeft aan de nieuwe matrix en aan de inhoudelijke modernisering van secundair onderwijs.

-       Ik heb een duidelijk beeld van de structuur van een leerplan.

-       Ik heb inzicht hoe leerplandoelen in het algemeen zijn opgebouwd.

-       Ik begrijp dat de vrijheid van onderwijs o.a. gegarandeerd wordt door het vorm geven aan en het realiseren van eigen leerplannen en leerplandoelen.

STAP 2: Bepaal voor jezelf in welke mate alles voor jou duidelijk is en stem je volgende stap in je professionaliseringstraject hierop af


 

Is voor jou alles helemaal duidelijk?

®     Schrijf je alvast in voor het asynchrone aanbod in sessie 2 (leerplanspecifieke basissessie) en bekijk zelfstandig individueel of met je vakgroep de algemene presentatie (ppt) van het nieuwe leerplan van de studierichting Wellness en lifestyle (ca. 30 tot 45 min.).

 Is het voor jou momenteel (nog) niet helemaal duidelijk?

®     Herbekijk misschien nog eens op je eigen tempo het introductiefilmpje van sessie 1.

®     Schrijf je in voor het synchrone aanbod in sessie 2 (leerplanspecifieke basissessie) waarbij je pedagogisch begeleider via een onlinesessie toelichting geeft bij de ppt en ingaat op vragen van de deelnemers.

VOORBEREIDENDE

OPDRACHT in functie van de basissessie

 

Bereid je alvast voor op sessie 2 door de voorbereidingsopdrachten individueel of met je vakgroep zelfstandig uit te voeren.

STAP 1: Lees de vragen bij de opdrachten en noteer je antwoorden via deze link in het MS Forms-document.


OPDRACHT 1
Neem via deze LINK het studierichtingsprofiel van wellness en lifestyle 2de graad door:

-Welke elementen uit de profielomschrijving herken je en welke zijn nieuw in vergelijking met de huidige opleiding bio-esthetiek?

-Welke verschillen en gelijkenissen vallen je op tussen de studierichting haar- en schoonheidsverzorging in de A-finaliteit en de studierichting Wellness en lifestyle in de D/A-finaliteit?

OPDRACHT 2 
Neem via deze link de matrix van de tweede graad secundair onderwijs door.

-In welk domein en finaliteit vind je de nieuwe studierichting wellness en lifestyle terug?

-Welke andere studierichtingen vind je in deze groep terug? Zijn er raakvlakken tussen deze studierichtingen in dit domein?

-In welke finaliteit vind je de nieuwe studierichting haar- en schoonheidsverzorging terug? Wordt deze studierichting ook bij jou op school aangeboden?

-Welke andere studierichtingen vind je in deze finaliteit terug?

OPDRACHT 3
Neem via de LINK diagonaal het leerplan van wellness en lifestyle door en duid je eerste reacties aan.

-       Wat valt je op in de structuur van het nieuwe leerplan?

-       Welke grote bouwstenen vind je terug? Welke zijn herkenbaar? Welke zijn hierin nieuw volgens jou?

-       Welke wegwijzers en vormingscomponenten uit het vormingsconcept van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (vormingscirkel) herken je in dit leerplan?

-       Met welke andere leerplannen zie je samenhang?

-       Wat valt je op in de opbouw van de leerplandoelen in vergelijking met het leerplan dat je momenteel gebruikt?

-       Welke leerinhouden uit de beroepskwalificatie zie je in de leerplandoelen verwerkt?

STAP 2: Bepaal voor jezelf in welke mate alles voor jou duidelijk is en stem je volgende stap in je professionaliseringstraject hierop af

Is voor jou alles helemaal duidelijk?

®     Schrijf dan in voor het asynchrone aanbod in sessie 2 (leerplanspecifieke basissessie) waarbij je via een PowerPointpresentatie van ca. 30 tot 45 min., een eerste duiding krijgt bij het leerplan.

  Is het voor jou momenteel (nog) niet helemaal duidelijk?

®     Schrijf dan in voor het synchrone aanbod in sessie 2  (leerplanspecifieke basissessie) waarbij je via een onlinesessie toelichting krijgt van je pedagogisch begeleider bij het leerplan en achteraf een antwoord krijgt op je vragen.

Weergaven
79 Totaal # weergaven
79 Leden weergaven
0 Publieke weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.