Vormingsconcept

Net zoals alle leerplannen is ook dit leerplan Nederlands stevig ingebed in het vormingsconcept van de katholieke dialoogschool. Het leerplan focust op talige, sociale en culturele vorming. De wegwijzers verbeelding, gastvrijheid en uniciteit in verbondenheid zijn heel belangrijk.Krachtlijnen

Bij het schrijven van dit leerplan lieten we ons leiden door vijf krachtlijnen. Deze krachtlijnen zijn trouwens hetzelfde in alle leerplannen van de doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit. De krachtlijnen monden rechtstreeks uit in de componenten van het leerplan die in het volgende deeltje aan bod komen. Onderaan deze pagina lijsten we de krachtlijnen nog eens op en geven we een korte verduidelijking.


 

Leerlingen groeien en kunnen en durven zich steeds beter uitdrukken in het Nederlands. Taal is emancipatorisch, het helpt leerlingen om toegang te krijgen tot meer groepen in de samenleving, hun taal wordt deel van hun identiteit.

Taal is ook taalplezier. Via taal ontdekken leerlingen cultuur en gaan ze zelf creatief aan de slag. Literatuur opent een nieuwe wereld waarin de leerlingen andere perspectieven ontdekken. Verhalen nodigen leerlingen uit om zich te plaatsen in de denk- en leefwereld van anderen.

 

Leerlingen geven hun gedachten en meningen vorm en toetsen die aan die van anderen. Op deze manier leren ze zichzelf en anderen beter kennen.

Ze ontdekken dat in de samenleving verschillende culturen samenkomen die verbonden zijn met diverse taaluitingen, taalvariëteiten en talen.

Deze reflectie op hun eigen taal en op de taal van anderen is heel belangrijk bij de identiteitsontwikkeling van leerlingen.

Taal als systeem begrijpen en onderzoeken

Leerlingen verwerven meta-cognitieve kennis over taal. Ze ontwikkelen een begrippenapparaat om over taal te praten en werken zo aan een talig bewustzijn. Dit ondersteunt en versterkt de  taalcompententie van leerlingen.Leidend kanaal externe communicatie

De websites zijn onze belangrijkste kanalen voor externe communicatie. Voor het brede publiek is er www.katholiekonderwijs.vlaanderen en voor de onderwijsprofessional onderhouden we 'de PRO.'. De nieuwsbrieven halen hun inhoud van deze websites en moeten onze doelgroepen naar de websites leiden.

De sites vertrekken  vanuit deze principes:
• gelijkgericht en samenhangend
• gebruikersgericht
nadruk op dienstverlening en kennisdeling

Site-architectuur

De PRO.-site is verdeeld in thema's, bv. Wiskunde, Taalgericht vakonderwijs, OKAN, Verenigingswerk. Die thema's worden in het navigatiemenu gegroepeerd in kolommen en kanalen. Voorbeelden van kanalen zijn 'Didactiek en leerplannen', 'Personeelsbeleid', 'Welzijn op het werk'.

Elk thema is dan weer opgebouwd uit een aantal tegels rond een specifieke dienstverlening. Voor het thema Taalgericht vakonderwijs krijg je dan bv. de tegels Aan de slag in je klas (voor leraars) en Aan de slag in je school (voor directeurs).

Dus, van 'hoog naar laag':
* site
* kanaal
* kolom
* thema
* tegel
* node

We tonen je al hoe je vanuit het menu tot op een thema geraakt. 

Klik een beetje rond op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen om het navigatiemenu te verkennen.

Jouw website titel

Geweldige verhalen hebben een persoonlijkheid. Overweeg om een geweldig verhaal te vertellen dat persoonlijkheid geeft. Het schrijven van een verhaal met persoonlijkheid voor potentiële klanten helpt bij het maken van een relatie. Dit komt tot uiting in kleine eigenaardigheden zoals woordkeuzes of zinsdelen. Schrijf vanuit je standpunt, niet vanuit de ervaring van iemand anders.

Geweldige verhalen zijn voor iedereen, zelfs als ze maar voor één persoon zijn geschreven. Als je probeert te schrijven met een breed, algemeen publiek in gedachten, zal je verhaal nep klinken en emotie missen. Niemand zal geïnteresseerd zijn. Schrijf voor één persoon. Als het echt is voor de ene, is het echt voor de rest.

Weergaven
62 Totaal # weergaven
62 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.