Communicatie en informatie

 

Identiteit in diversiteit

 

Taal, taalgebruik en taalsysteem

 

Literatuur

 


In Nederlands ontwikkelen de leerlingen hun communicatieve vaardigheden verder in uiteenlopende situaties. Om de leerplandoelen te bereiken, zetten we in op inzicht in taalgebruik en taalsysteem, strategieën, attitudes en een blijvende aandacht voor woordenschatverrijking. De leerlingen leren kritisch met informatie omgaan

 De lezer en de tekst staan centraal in literatuuronderwijs. Door literatuur te beleven, te interpreteren, te analyseren en erover in interactie te gaan, ontdekken leerlingen andere perspectieven en verrijken ze hun eigen leven.

 Taal is nodig om een eigen identiteit te ontwikkelen en culturele aspecten te begrijpen. Met verschillende culturen hangen verschillende taaluitingen, taalvariëteiten en talen samen. Voor die verschillen openstaan is belangrijk om duurzaam en respectvol met elkaar te kunnen samenleven. Op die manier ontwikkelen leerlingen een positief talige grondhouding.

 Kennis van en inzicht in het taalsysteem en in strategiën ondersteunen het taalgebruik. Cruciaal is de blijvende expliciete aandacht voor het verrijken van de woordenschat, het versterken van de syntactische kennis en het passend gebruik van beide.

 In een concrete lessituatie komen doelen van verschillende componenten vaak tegelijkertijd aan bod en werken ze op elkaar in.  

Weergaven
46 Totaal # weergaven
46 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.