5 Q-vragen

1. De vijf kwaliteitsvragen

De vijf kwaliteitsvragen zijn een klassieker voor iedereen die met kwaliteitsontwikkeling bezig is. Ze helpen jou of je team om te reflecteren over de eigen werking en effecten en om deze te evalueren.

Q1: Doen we de goede dingen?  
Je neemt de tijd om na te denken over de dingen die je doet op school. Je gebruikt als kapstok bv. de kwaliteitsverwachtingen uit het OK-kader om na te gaan welke de goede dingen zijn die men van scholen verwacht. 

Q2: Doen we de dingen op een goede manier?
Je gaat na of de acties effectief en efficiënt zijn en hoeveel energie en tijd je erin steekt. 

Q3: Hoe weten we dat?
Je verzamelt gegevens om dit aan te tonen. (Data: cijfers, verhalen... ) 

Q4: Vinden anderen dat ook?
Je vraagt feedback aan anderen zoals ouders, kritische vrienden...
 

Q5: Wat leren we hieruit? Wat doen we hiermee? 


Op de PRO.pagina vind je duiding bij de 5 Q-vragen en aanzetten hoe je hiermee aan de slag kunt gaan. Leidend kanaal externe communicatie

De websites zijn onze belangrijkste kanalen voor externe communicatie. Voor het brede publiek is er www.katholiekonderwijs.vlaanderen en voor de onderwijsprofessional onderhouden we 'de PRO.'. De nieuwsbrieven halen hun inhoud van deze websites en moeten onze doelgroepen naar de websites leiden.

De sites vertrekken  vanuit deze principes:
• gelijkgericht en samenhangend
• gebruikersgericht
nadruk op dienstverlening en kennisdeling

Site-architectuur

De PRO.-site is verdeeld in thema's, bv. Wiskunde, Taalgericht vakonderwijs, OKAN, Verenigingswerk. Die thema's worden in het navigatiemenu gegroepeerd in kolommen en kanalen. Voorbeelden van kanalen zijn 'Didactiek en leerplannen', 'Personeelsbeleid', 'Welzijn op het werk'.

Elk thema is dan weer opgebouwd uit een aantal tegels rond een specifieke dienstverlening. Voor het thema Taalgericht vakonderwijs krijg je dan bv. de tegels Aan de slag in je klas (voor leraars) en Aan de slag in je school (voor directeurs).

Dus, van 'hoog naar laag':
* site
* kanaal
* kolom
* thema
* tegel
* node

We tonen je al hoe je vanuit het menu tot op een thema geraakt. 

Klik een beetje rond op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen om het navigatiemenu te verkennen.

Jouw website titel

Geweldige verhalen hebben een persoonlijkheid. Overweeg om een geweldig verhaal te vertellen dat persoonlijkheid geeft. Het schrijven van een verhaal met persoonlijkheid voor potentiële klanten helpt bij het maken van een relatie. Dit komt tot uiting in kleine eigenaardigheden zoals woordkeuzes of zinsdelen. Schrijf vanuit je standpunt, niet vanuit de ervaring van iemand anders.

Geweldige verhalen zijn voor iedereen, zelfs als ze maar voor één persoon zijn geschreven. Als je probeert te schrijven met een breed, algemeen publiek in gedachten, zal je verhaal nep klinken en emotie missen. Niemand zal geïnteresseerd zijn. Schrijf voor één persoon. Als het echt is voor de ene, is het echt voor de rest.

Weergaven
28 Totaal # weergaven
28 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.