Casus bao - PDCA-cyclus bij het reflecteren over wat en hoe rapporteren

PDCA-cyclus bij het reflecteren over wat en hoe rapporteren 

Inleiding
Naar aanleiding van het nieuwe leerplan Zill beslist een school om zijn rapporten te bekijken en te bespreken. De school volgde al enkele nascholingen rond brede evaluaties en er is al een visie op evalueren. 
De reflectie wordt gedaan vanuit de PDCA-cyclus.

PLAN

beginsituatie in kaart brengen

De rapporten van meerdere leerlingen worden voor een heel schooljaar bekeken voor een aantal facetten volgens de kwaliteitsverwachtingen van het ROK (ontwikkeling stimuleren):

 • de feedback die geformuleerd staat;

 • welke doelen uit het doelenkader getoetst of vermeld worden;

 • welke leergebieden veel/weinig aan bod komen (brede en harmonische vorming);

 • op welke wijze leeronderdelen worden beoordeeld;

 • ...

Concretisering in de casus: 

 • vooral kennisdoelen worden getoetst, vaardigheden en attitudes worden weinig gerapporteerd;

 • voor 'spreken' worden de opdrachten herleid tot het geven van spreekbeurten;

 • feedback gaat enkel over het al dan niet meebrengen van materialen.

doelen bepalen en actieplan uitschrijven

Op basis van de vaststellingen 'beginsituatie' formuleert het kernteam haar prioriteiten en bijhorende doelen. De doelen worden doorvertaald in concrete acties. 

Concretisering in de casus: 
Het kernteam stelde volgende vragen als reflectie op de vaststellingen:

 • Is dit het beeld (vooral toetsen kennisdoelen) dat we aan de ouders willen rapporteren?

 • Weerspiegelen de rapporten het brede beeld van de ontwikkeling van een leerling?

  Wat ontbreekt? Wat kunnen we best behouden?
 • Zijn talenten ook terug te vinden op rapporten?

Het kernteam stelde volgende doelen:

 • ook vaardigheden en attitudes op een gepaste manier evalueren;

 • een breder beeld op de leerling rapporteren;

 • effectieve feedback formuleren.

Het kernteam maakte volgende keuzes voor het actieplan:

 • niet alle leergebieden worden tegelijk aangepakt;

 • het eerste schooljaar wordt de focus gelegd op Nederlands, het volgende op muzische vorming.

DO
uitvoeren van het actieplan

Per actie wordt een verantwoordelijke aangeduid. In het actieplan staat aangeduid wie de verantwoordelijke is, wat het tijdspad is en wat de criteria/succesfactoren zijn.

Concretisering in de casus: 

PLAN

DO

CHECK

ACT

 

Prioriteiten/Doelen + NR

Waarvoor wil je gaan?

Acties?

Wanneer is de actie geslaagd? Hoe gaan we merken of de actie geslaagd is? (indicator/streefwaarde)

Borgen/bijsturen

Bewuste feedup geven aan de leerlingen

WAT? Verzamelen van informatie

WIE? Kernteam

HOE? Literatuur lezen, nascholing volgen door zorgco en juf XX

WANNEER? Voor PV van februari , hangt ook af van de tijd die nodig is voor deze bijscholing

Voorbereiding van de pv is in orde

Ingevuld op de google drive bij map pv’s

 

/

WAT? Leerlijn feedup uitschrijven

WIE? Alle leerkrachten per vestiging

HOE? Kernteam brengt voorstel, schoolafspraken maken en uitschrijven op pv van 03/02/21

WANNEER? Pv van 03/02/21

Leerlijn staat uitgeschreven in doc op google drive

 

Schoolafspraken staan bij in doc en zijn duidelijk voor alle leraren.

Schoolafspraken:

CHECK
evalueren van de uitgevoerde acties

De oefening van de Plan-fase wordt herhaald. De succesfactoren die vooropgesteld werden tijdens de do-fase worden gebruikt om de check te doen.

ACT
bannen, bijsturen en borgen van de uitgevoerde acties

Concretisering in de casus

Het gekozen evaluatiesysteem bleek voor sommige leergebieden geen representatief beeld te geven. In de eerste graad werd ervoor gekozen om voor sommige leergebieden naast het behaald resultaat ook een minimaal verwacht resultaat te vermelden. (Vb. 7/10 in een eerste leerjaar is een zwakke score.)Leidend kanaal externe communicatie

De websites zijn onze belangrijkste kanalen voor externe communicatie. Voor het brede publiek is er www.katholiekonderwijs.vlaanderen en voor de onderwijsprofessional onderhouden we 'de PRO.'. De nieuwsbrieven halen hun inhoud van deze websites en moeten onze doelgroepen naar de websites leiden.

De sites vertrekken  vanuit deze principes:
• gelijkgericht en samenhangend
• gebruikersgericht
nadruk op dienstverlening en kennisdeling

Site-architectuur

De PRO.-site is verdeeld in thema's, bv. Wiskunde, Taalgericht vakonderwijs, OKAN, Verenigingswerk. Die thema's worden in het navigatiemenu gegroepeerd in kolommen en kanalen. Voorbeelden van kanalen zijn 'Didactiek en leerplannen', 'Personeelsbeleid', 'Welzijn op het werk'.

Elk thema is dan weer opgebouwd uit een aantal tegels rond een specifieke dienstverlening. Voor het thema Taalgericht vakonderwijs krijg je dan bv. de tegels Aan de slag in je klas (voor leraars) en Aan de slag in je school (voor directeurs).

Dus, van 'hoog naar laag':
* site
* kanaal
* kolom
* thema
* tegel
* node

We tonen je al hoe je vanuit het menu tot op een thema geraakt. 

Klik een beetje rond op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen om het navigatiemenu te verkennen.

Jouw website titel

Geweldige verhalen hebben een persoonlijkheid. Overweeg om een geweldig verhaal te vertellen dat persoonlijkheid geeft. Het schrijven van een verhaal met persoonlijkheid voor potentiële klanten helpt bij het maken van een relatie. Dit komt tot uiting in kleine eigenaardigheden zoals woordkeuzes of zinsdelen. Schrijf vanuit je standpunt, niet vanuit de ervaring van iemand anders.

Geweldige verhalen zijn voor iedereen, zelfs als ze maar voor één persoon zijn geschreven. Als je probeert te schrijven met een breed, algemeen publiek in gedachten, zal je verhaal nep klinken en emotie missen. Niemand zal geïnteresseerd zijn. Schrijf voor één persoon. Als het echt is voor de ene, is het echt voor de rest.

Weergaven
16 Totaal # weergaven
16 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.