Plan je (personeels)vergadering PDCA-proof

PLAN - DO

Bepaal op voorhand het doel van de vergadering. (brainstormen – beslissing nemen - …) en welk resultaat je verwacht.
Kies voor elk agendapunt een geschikte werkvorm en wie dit agendapunt coördineert.
Bekijk op voorhand wie aanwezig moet zijn en wie nodig is om mee te beslissen.
Splits eventueel een deel van het overleg op in werkgroepen of per niveau, zoadat deelnemers betrokken zijn.

Ban agendapunten die louter informatie overdragen en zoek een ander kanaal om die boodschap over te brengen. (Nieuwsbrief, …..)
Op de personeelsvergadering kan nagegaan worden welke onduidelijkheden nog bestaan en of aanvullingen nodig zijn.

Check of agendapunten te maken hebben met het stimuleren van de ontwikkeling van de leerling. Check of agendapunten de professionaliteit van de leraren versterken. Indien dit niet zo is, schrap deze agendapunten en verwijs ze naar een ander kanaal.

Bepaal een timing en voorzie voldoende overlegtijd. Duid eventueel een tijdsbewaker aan of gebruik een digitale timer. Bezorg iedereen tijdig de agenda en laat weten welke voortaak er verwacht wordt.

CHECK

Ga per agendapunt na welk effect je wil bereiken, of het doel bereikt is en of er een vervolg nodig is. Je vindt inspiratie over de effecten van professionalisering bij Kirkpatrick. Bedenk welk soort verslag het meest effectief is. Bij een brainstorm kan dat bijvoorbeeld een foto zijn van de flap. Noteer afspraken, werkingsprincipes, resultaten … beknopt op een logische plek. Dat is best een plek waar je de informatie binnen 2 jaar nog kan terugvinden.
Duid een verantwoordelijke aan die dit opvolgt, warm houdt of opnieuw agendeert.

ACT


Stuur bij of schrap indien blijkt dat aanpassingen nodig zijn. Borg de zaken die je wil behouden.

Agendeer het vervolg op een gepast moment. Het is zinvol om thema’s te koppelen aan een logisch moment in de loop van het schooljaar. De verantwoordelijke volgt dit op. Indien er bijvoorbeeld een nieuwe onthaalbrochure geschreven werd voor startende leraren, dan kan je dit tijdens een coachingsgesprek op het einde van het schooljaar met hen bespreken en bijsturen.

Enkele tips:

  • Werken met een teambord is een mogelijke manier om te vergaderen - download de methodiek hier

  • Gebruik activerende werkvormen, een duidelijke rolverdeling, timing en houd duidelijke doelen voor ogen. (Vb. Doorbreek de praatbarak)

Weergaven
148 Totaal # weergaven
14 Leden weergaven
142 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen webpage via e-mail.